Allt färre röker i Sverige

I takt med ökad förståelse för tobaksrelaterade hälsorisker har svenska myndigheter infört hårdare lagar kring rökning. Allt från reklamförbud till rökfria zoner i offentliga utrymmen och högre tobaksskatter har bidragit…


Read More